Megjegyzés
Belépés

Szab�lyok

Rendeletek

1. Multizás (egy Hadúr – egy Planéta)

A GX Univerzumában egy Hadúrnak csak egy Planétája lehet. Multizásnak minősül, ha egy Hadúrnak több Planétája van vagy egy másik Hadúr Planétájára lép be, függetlenül attól, hogy ezt milyen szándékkal teszi.

„2 játékos / 1 gép” lehetőség

Ha egy számítógépről, táblagépről, telefonról, bármilyen fizikai eszközről (nem IP címről) két Planétát is kezelnek több eszköz hiányában (tehát mindkét ember a saját Planétáját), akkor azt előre, a forduló indulásakor jelezni kell a Supporton keresztül egy Tikett formájában. Ezt minden forduló indulásakor meg kell tenni.

A Tikett tartalma:

Téma: 2 játékos / 1 gép

Tartalom: Planéták PONTOS neve, koordinátáik

Kérés oka, belépések gyakorisága (1 gépről maximum 2 Hadúr léphet be, kivétel nincs!)

Például:

Katie (2:19:10:3)

Samanta (2:19:10:5)

Testvérek vagyunk, otthonról lépünk be a hét teljes folyamán délután 2 óra és reggel 7 óra között.

vagy

Dark Knight (1:1:3:5)

Robin (1:1:4:7)

Munkatársak vagyunk, ezért a planétáinkkal munkanapokon 8 óra és 17 óra között 1 gépről lépünk be.

Figyelem: ha nem pontos a Tikett bármely része, akkor a kérést az UFFIH minden esetben figyelmen kívül hagyja. Ezen kívül a Hivatal nem köteles elfogadni a kérés okát, és indoklás nélkül is elutasíthatja a kérelmet!

Ezen lehetőség esetén a "planétapár" felé irányuló elvárások a következők:

• Nem lehetnek tagjai két különböző Szövetségnek, függetlenül attól, hogy barát vagy ellenség, és csak egyiküknek lehet tiszti státusza.

• Nem küldhetnek támadó vagy védőflottát egy időben ugyanarra a Planétára, vagy nagyobb egységet vizsgálva Galaxisra. Kifejtve: az egyik Planéta nem indíthat flottát egy célplanétára vagy Galaxisra addig, amíg a másik planéta flottája nem ért teljesen vissza a bázisra az említett Planétáról vagy Galaxisról.

• Nem támadhatják vissza egymás támadóit.

• Nem küldhetnek egymásnak sem Nyersanyagot, sem Kreditet.

• Nem lehet közöttük Mentor-Tanítvány viszony.

• A két planéta bejelentkezett állapota között egy legalább 10 perces kilépett állapotnak kötelező eltelnie, azaz a bejelentkezni kívánó planéta addig nem léphet be, amíg legalább 10 perc el nem telt a másik planéta kijelentkezése óta.

Figyelem: Amennyiben a bejelentettek nem tesznek eleget a fentebbieknek, úgy a multizást, illetve a farmolást illető szabályok lépnek érvénybe velük kapcsolatban.

Szankciók

Fontos megjegyezni, hogy a szankciók csakis az aktuális fordulón belül érvényesek. Azaz új forduló = tiszta lap, tehát az adott fordulóban nem vonható felelősségre senki sem egy esetlegesen korábbi fordulóban szerzett szankciójával kapcsolatban. A többszörös szabályszegés okozta, esetlegesen UFFIH által törölt Planétát a gazdája az aktuális után következő forduló elején tikett formájában visszaigényelheti!

Multizás: több planéta birtoklása

Ebben az esetben arról beszélünk, ha egy játékos több planétát is teljes irányítása alatt tart a GalacticaX Univerzumában, azaz nem csak belépked más Hadurak planétájára, hanem mindegyik altala regisztrálódott, vagy esetleg átvette egy másik játékostól a planétát, azaz azon planéták sorsa felett döntő szóval bír.

1. eset: Amint a Hadúr egy értesítő üzenetet kap az UFFIH-tól, 48 órája van arra, hogy eldöntse, mely Planétát szeretné játékban tartani. A döntését elküldheti tikett formájában a Supporton, vagy az értesítőüzenetben esetlegesen megnevezett admin Planétára. Ekkor a választott Planéta 72 körös kényszerszabadságra kerül, a többit megsemmisíti az UFFIH. A 48 órás türelmi idővel való visszaélés esetén a Hivatal bármikor megszakíthatja az említett planétaválasztó időszakot.

2. eset: A Hivatal kivétel nélkül megsemmisíti a játékos összes planétáját.

Multizás: planétamegosztás (belépkedés), vagy a "2 játékos / 1 gép"-re bejelentettség szabályainak megszegése

Planétamegosztás alatt értjük, ha több játékos oly módon kooperál, hogy megadják egymás bejelentkezési adatait, ezzel a Planétájuk kezelését több főre bízzák.

1. eset: Az érintett planéták 72 körös kényszerszabadságra kerülnek.

2. eset: Újboli kényszerszabadság, ezúttal 168 kör, azaz 1 földi hét.

3. eset: A harmadlagos visszaeső Planétáját törli a Hivatal.

2. Megjelenés

A fórumokra beillesztett képek, a Planéta, a Galaxis és a Szövetség képe, neve vagy annak rövidítése, valamint a jelmondatok és az aláírások kiválasztása, továbbá minden olyan szöveg, amit mások is láthatnak, feleljen meg a jó ízlés szabályainak. Ügyelni kell arra, hogy ez másokat ne botránkoztasson meg, ne legyen trágár vagy undorkeltő, ne tartalmazzon szexuális utalásokat. Ne sértsen vallási, politikai, etnikai vagy bármilyen egyéb csoportokat, szervezeteket. Nem tartalmazhat politikai utalást, nem reklámozhat semmilyen céget, terméket vagy szolgáltatást, valamint olyan GX Univerzumán belüli adatokat, amelyek aktualitásukat élvezik. Ez vonatkozik a név, kiírás vagy kép egészére, bármely részletére, különleges változatára vagy kiejtésbeli, értelmezésbeli módosulására. Továbbá tiltottak a hatalmi jelképek, pornográf vagy túlzottan erőszakos (akár horrorisztikus) részletek. Mivel a GX Univerzuma korhatár nélküli, így az erőszakos-, szexuális tartalmú, dohányzásra, alkohol-, kábítószer-, drogfogyasztásra buzdító vagy utaló szövegek és képek nem szerepelhetnek. A kiválasztáskor ügyelni kell arra, hogy lehetőleg illeszkedjék a GX Univerzumának jellegéhez.

Ezek rögzítése az elkövető Hadúr felelőssége. A szabálysértő tartalmat a Hivatal azonnal moderálja, a felelős Hadurat a pedig a szabálysértés mértékétől függően szankcionálja.

3. Kommunikáció

Aki még nem járt ebben az Univerzumban, ismerkedjen meg a szabályokkal, figyelje a társalgást, ha valamit nem ért, kérdezzen rá, de ne túl erőszakosan. A rendszeresen kommunikáló Hadurak jogosan követelik meg az újonnan érkezőktől, hogy azok próbáljanak meg beilleszkedni, és ne tegyék tönkre a szórakozásukat. Bölcs dolog csak figyelni egy kicsit, hogy a csoport kultúrájához nyugodtan hozzá lehessen szokni. A régóta jelenlévő Haduraknak nagyobb tekintélyük van, az Ő szavuk többet nyom a latban.

A következők az alapszabályok, amelyeket ajánlott ismerni, mert ahogy a valós életben is, a szabályok ismeretének hiánya itt sem mentesít a felelősségre vonás alól!

Tiltott a belső kommunikációs eszközök normál működésének megakadályozása, a szükséges sávszélesség indokolatlan szűkítése, illetve erőforrásainak normális működését megzavaró, veszélyeztető tevékenység. Ezen azt kell érteni, hogy a Hadúr ne ismételje önmagát, ne írjon fél-, egy oldalas szöveget, ne szerepeljen több hozzászólása egymást követően. Ne írjon és ismételjen értelmetlen karakterláncokat és lehetőleg ne használjon egy üzenetben vagy hozzászólásban három fejecskénél többet egymás után. Ezek a fejecskék használatosak a hangszín jelzésére, de egy Hadúr se várja vagy feltételezze, hogy egy fejecske szerepeltetése egy egyébként bántó megjegyzés élét elvegye.

A Hadurak legszemélyesebb magánügye, hogy milyen etnikai csoporthoz tartoznak, milyen a vallásuk, politikai meggyőződésük, ezért ezeket a témákat ennek megfelelően kell tárgyalni és kezelni. A fajgyűlölő, gyalázkodó megnyilvánulásokat, az önkényuralmi jelvények használatát az UFFIH tiltja és bünteti, mivel az ilyen cselekmények nemcsak erkölcstelenek, hanem bűncselekménynek is számítanak. A belső kommunikációs csatornákon tiltott a bármilyen reklám vagy más, anyagi haszonszerzésre irányuló cselekedet. Ugyancsak tiltottak a trágár és obszcén kifejezések, még akkor is, ha bármilyen egyéb módon látszólag olvashatatlan, azonban felismerhető a szó vagy kifejezés eredeti jelentése. Az olyan beírások, idézetek, linkek is tiltottak, amik egy másik Hadurat károsíthatnak meg a GX Univerzumán belül. A folyamatos nagy betűk használata sem engedélyezett, mivel ordibálásnak minősül.

A GX Univerzumában a kommunikációra vonatkozó szabályok betartása kötelező!

A szabályzat betartására, a rendszer normális működésére az UFFIH adminisztrátorai felügyelnek. A szándékos vagy nyilvánvaló áthágások esetén a belátásuk szerint megválasztott eszközzel járhatnak el a renitensekkel szemben. Az UFFIH tagjainak és megbízottainak mérlegelési lehetősége van a vita tárgyát képezhető cselekedetek elbírálásában a beavatkozás szükségességére és módjára.

A szabályok megszegőinek üzeneteit és hozzászólásait tetszés szerint módosíthatják, a rendzavarás mértékének megfelelően a Hadurat a fórumról eltávolíthatják, az aktuális fordulóból vagy akár véglegesen is kitilthatják!

Minden Hadúr törekedjen a helyesírás szabályainak betartására.

Az Univerzum keretein belül használt fórumokra kiírt adatokat bárki elolvashatja, ezért nem célszerű az esetleges visszaélések miatt ott személyes adatokat megadni (név, telefonszám, lakcím, IP cím, stb.). Bármilyen nemű visszaélés esetén a Hivatal felelősséget nem vállal. Az itt megtalálható hozzászólások vagy azokból vett idézetek felhasználása nem minősül szabálysértésnek.

A belső kommunikációs eszközökön lévő hozzászólások és üzenetek NEM tartoznak az adatvédelmi törvény személyes adatok védelméről szóló cikkelye alá! Ennek ellenére minden olyan üzenet, hozzászólás, amely a GX Univerzumát közvetlenül nem érintő személyes adatokat tartalmaz és az érintett tudta, és beleegyezése nélkül kerül publikálásra, szabálysértésnek minősül. Ezen üzeneteket, hozzászólásokat a Hivatal azonnal moderálja, a szabálysértő Hadurat pedig a szabálysértés mértékétől függően szankcionálja.

4. Farmolás

Azon Planéta Hadura, aki más Planéták Hadurait kiszolgál plasmatorral, nyersanyaggal, hajóval vagy részt vesz olyan csatában, aminek a célja a lehetőleg csak minimális veszteséggel járó TP szerzés, valamint minden tevékenység, ami ezzel kapcsolatos – legyen az elfogadás, megszervezés vagy az átadás bármilyen formája, farmolásnak minősül! A nem egyértelmű esetek elbírálásáról az UFFIH dönt.

Egy szövetségből távozó Planétát 72 körig nem támadhatnak Rendszeren belüli volt szövetségi társai, és ő sem támadhatja őket, amíg egy Rendszerben vannak!

A farmolás gyanúját erősíti, ha:

  1. Senki nem védi és saját magát sem védi.
  2. Arányaiban minimális veszteséggel járó csatát folytat a nagyobb mértékű eredmény érdekében.
  3. Aktuális csatára alkalmatlan haderőt vonultat fel.
  4. Szervezésre vagy végrehajtásra vonatkozó bejelentés.
  5. Beelőz egy másik támadó flottát.

Szankciók

Fontos megjegyezni, hogy a szankciók csakis az aktuális fordulón belül érvényesek. Azaz új forduló = tiszta lap, tehát az adott fordulóban nem vonható felelősségre senki sem egy esetlegesen korábbi fordulóban szerzett szankciójával kapcsolatban. A többszörös szabályszegés okozta, esetlegesen UFFIH által törölt Planétát a gazdája az aktuális után következő forduló elején tikett formájában visszaigényelheti!

Farmolás

1. eset: Az érintett planéták 72 körös kényszerszabadságot kapnak, szükség esetén pedig a farmoláskor változott játékbeli javak korábbi állapotukra való visszaállításra kerülnek.

2. eset: Újboli kényszerszabadság, ezúttal 168 kör, azaz 1 földi hét, szükség esetén pedig a farmoláskor változott játékbeli javak korábbi állapotukra való visszaállításra kerülnek.

3. eset: A harmadlagos visszaeső Planétáját törli a Hivatal, esetlegesen pedig a farmoláskor változott játékbeli javak korábbi állapotukra való visszaállításra kerülnek a játékban maradt farm-résztvevő Planétákon.

5. Biztonság

Az UFFIH kiemelt figyelmet fordít a túlságosan előnytelen küzdelmek elkerülésére.

Ha a célplanéta pontszáma nem éri el a támadó Planéta pontszámának 50%-át, akkor nem támadható a célplanéta. A pontszám arányt az UFFIH flottaindításkor és minden egyes csata előtt közvetlenül, automatikusan megvizsgálja és ha kell, visszafordítja a támadóflottát.

Az Újonc Hadurak védelmében, az újonnan teremtett Planéta 96 körig védettséget élvez az Univerzum Haduraival szemben. A védettség ideje alatt bármilyen flotta indítható, de a védettséget élvező Planétát nem lehet megtámadni. Ennek ellenőrzését flottaindításkor az UFFIH automatikusan elvégzi.

A védettséget biztosító időszak leteltével még 240 körig a Tapasztalati Ponttal nem rendelkező Planétát csak Tapasztalati Ponttal nem rendelkező Planéta tudja támadni vagy védeni. Ennek ellenőrzését flottaindításkor az UFFIH automatikusan elvégzi.

Azon Haduraknak, akik ideiglenesen elhagynák a GX Univerzumát, lehetőségük van arra, hogy Planétájukat ideiglenesen biztonságba helyezzék. A Vakáció mód hivatott ezt jelképezni, melyet beállítva a Planéta maximálisan 720 körig minden GX Univerzumán belüli hatástól mentesül, a szondázhatóságot kivéve. A Vakáció mód beállításától számított 72 körig még a Hadúr sem férhet hozzá a saját Planétájához. A Vakáció mód beállítása előtt indított ki-, és bejövő flottákra nem érvényes ez a fajta védelem!

A magára hagyott, inaktivitásért kitiltott Planéták, a szabálysértések okán kitiltott Planéták, valamint a Hadurak saját döntésük során kitiltott Planéták nem kerülnek végleges törlésre. A Hadurak ezen Planétákat a rájuk vonatkozó feltételekkel és a Supporton keresztül Tikettben történő kérelemmel kaphatják vissza. A feltételekről, az egyedi és eseti feltételekről is a Supporton keresztül lehet érdeklődni. Egy Planéta visszaállítása kizárólag az UFFIH hatásköre és az ő döntése alapján mehet végbe. A visszaállított Planétán történő változásokért a Hivatal nem felel, az erre vonatkozó döntésük nem képezi vita tárgyát.

6. Rendfenntartás

A szabálysértés tényének megállapítása, a büntetés mértékének meghatározása és a büntetés végrehajtása az UFFIH hatásköre. Egyedi esetekben, mérlegelve a körülményeket, a büntetés mértékétől eltérhet, egyes esetekben egyéb szankciókat is alkalmazhat. Az UFFIH tagjait és megbízottait senki semmilyen körülmények között nem kötelezheti semminek a módosítására, visszaállítására, jóváírására vagy adatok átadására.

MINDEN, A GX RENDSZEREI ELLEN IRÁNYULÓ TÁMADÁS BÜNTETŐJOGI ELJÁRÁST VON MAGA UTÁN!

A Hadurak által a GX Univerzumára vonatkozóan használni kívánt külső alkalmazásokra (program), kódokra (script), stb., melyek segítik, megkönnyítik a Hadurak tevékenységét, kizárólag a Hivatal adhat engedélyt a Supporton keresztül.

A GalacticaX-ben való részvétel során szigorúan tiltott bárminemű olyan böngésző, program, eszköz használata, mely egy felhasználó adatvédelmi szempontból tekintve publikus internethasználati adatait (Többek között például: IP-cím, internetszolgáltató) adattitkosítással vagy adathamisítással módosítja. (Pl.: The Onion Router böngésző)

Büntetések, törlések, valamint az Univerzumot és a Hadurakat érintő döntések nem képezik vita tárgyát. Az UFFIH a szabályváltoztatás jogát, akár értesítés nélkül is, fenntartja.

Az UFFIH tagjait és megbízottait érintő sértő üzeneteket, fórumokat, hozzászólásokat a Hivatal azonnal törli, a szabálysértő Planétát és a Hadurat pedig végleges kitiltásra ítélheti.

A Hivatal kéri a Hadurakat, hogy az előforduló hibákat, úgynevezett bugokat, azonnal jelezzék az UFFIH részére. Hivatalosan kizárólag a Supporton keresztül fogad el ilyen jellegű hibajelentést. A hibákkal kapcsolatos bármilyen visszaélés vagy előnyszerzés súlyos büntetést von maga után, valamint a fórumon történő hibajelzéseket a Hivatal nem köteles figyelembe venni!

Előfordulhatnak leállások, átmenetileg el nem érhető oldalak, funkciók, váratlan módosulások. Ezek az esetek általában külső vagy nem várható okokból következnek be. Az ebből adódó károkat az UFFIH semmilyen mértékben vagy minőségben nem köteles megtéríteni!