Megjegyzés
Belépés

Történet

Az Asconok

A hajdan volt nép. Ősi civilizáció, kialakulása, történelme és eltűnésének oka ismeretlen. Nevük is kitalált, az astrum constructum, vagyis csillagépítők rövidítése. Fejlettségük, tudásuk, technikájuk a halandó számára felfoghatatlan mértékű, szinte isteni léptékű. Nem tudni, hogy kihaltak-e, ismeretlen helyre távoztak, vagy csak az Univerzum lakói számára láthatatlanok.

Számos jel mutat arra, hogy felügyeletet gyakorolnak az Univerzum felett. Erre utalnak az „ismeretlen eredetű műszaki hibák”, az „isteni beavatkozások” és a „megmagyarázhatatlan események”, amelyek szerte az Univerzumban előfordulnak. Munkálkodik egy cselekvő értelem, melynek céljait általában nem lehet felismerni, de sok esetben - azonos körülmények között történt azonos események alapján - néhány szabályra következtetni lehetett. Az Univerzumot Felügyelő Fajok Imperátusi Hivatala ezen megfigyelések alapján megalkotta az Asconok Hat Törvényét, amely alól az Univerzum egyetlen lakója sem térhet ki. Nincs arra semmilyen bizonyíték, hogy ezt a felügyeletet személyesen, vagy hátrahagyott intelligens gépek révén biztosítják.

...Ősi civilizáció, kialakulása, történelme és eltűnésének oka ismeretlen...

Hajdani létezésükről csupán az utánuk maradt technológiákból lehet következtetni. A faj annyira ősi lehet, hogy romok és más régészeti emlékek nem maradtak utánuk. Csak azok a gépek, amelyeket láthatóan az örökkévalóságra szerkesztettek, és ezért a mai napig is működnek. Ilyenek például a Plasmatorok, ezek a kimeríthetetlennek tűnő nyersanyaggyárak, és az űrhajó-irányító rendszerek. Ez a technológia számunkra érthetetlen, bár felfedezésük óta kutatók ezrei próbálták már megfejteni titkaikat.

Legtöbb alkotásuk számunkra felfoghatatlan és értelmezhetetlen. Ilyenek például az űrhajók irányítórendszerei. Mindegyik faj önállóan fejlesztette ki a csillagközi utazás technológiáját, és egyszer csak eljutottak arra a pontra, amikor rábukkantak ezekre a készülékekre. Minden faj jelentős készleteket talált ezekből, amelyek révén flottákat szerelhettek fel, és az Univerzumot bejárva egymásra bukkanhattak. A tudósok máig vitatkoznak, hogy ezek a készletek ősidők óta várták az adott civilizációk felemelkedését, vagy a fajok fejlettségét látva az Asconok ajándékozták meg őket.

...Legtöbb alkotásuk számunkra felfoghatatlan és értelmezhetetlen...

Bár a technológiát a fajoknak sikerült beépíteniük, legfontosabb felfedezésük az volt, hogy ennek segítségével sem juthatnak el bárhová. A világegyetem egy adott térrészében található galaxisok egy részébe juthatnak csak el, de ezek a galaxisok sem nyílnak meg előttük. Mindössze néhány, az élet hordozására alkalmas planéta érhető csak el számukra. A tudósok előtt rejtély még az is, hogy valójában csak ennyi lakható bolygó van a galaxisban, vagy a galaxis többi része van elzárva a hat faj elől. Ezekre a kérdésekre eddig senki nem találta meg a választ.

(Kivonat az Univerzális Kutatási Egyezmény Eredet Kutatási Projektjének UKH 3019, UKH 3665 és UKH 4117 jegyzőkönyvei alapján)