Megjegyzés
Belépés

Szótár

Az Univerzum Enciklopédiája

Összeállítva az Univerzumot Felügyelő Fajok Imperátusi Hivatalának határozata alapján az Univerzális Kutatási Program keretében. Frissítése folyamatos.

Alapító Szövetségi Parancsnok

Egy szövetség létrehozásában vezető szerepet játszó és azt létrehozó Szövetségi Parancsnok.

Asconok

A hajdan volt nép. Ősi civilizáció, kialakulása, történelme, és eltűnésének oka ismeretlen. Nevük is kitalált, az astrum constructum - csillagépítők rövidítése. Fejlettségük, tudásuk, technikájuk számunkra felfoghatatlan mértékű. Ők építették meg az Univerzumot, ők fektették le az univerzális törvényeket. Nem tudni, hogy kihaltak, ismeretlen helyre távoztak, vagy számunkra láthatatlanok. Létezésüket bizonyítja az általuk épített Univerzum, az általuk hátrahagyott Plasmatorok, stb..

Asconok Univerzális Törvényei

Az Univerzumot rendszertelenül, de folyamatosan ismeretlen behatások érik, amelyekért az Asconok tehetőek felelőssé. Ezek az események sok esetben jól körülhatárolt eseményekhez köthetőek, vagyis az Univerzum fölött valaki vagy valami felügyeletet gyakorol. Bizonyíték nincs rá, de valószínűsíthető, hogy a beavatkozások mögött az Asconok állnak. Ezek alapján az Univerzumot Felügyelő Fajok Tanácsa lefektette az Asconok Univerzális Törvényeit, amelyek valószínű létezése alapján a beavatkozások történnek. Ez a szabályozás az Univerzum összes fajára és egyedére nézve kötelező, és megfellebbezhetetlen érvényű.

Behajtó hajók

Minden faj rendelkezik olyan hajóval (Fosztogató), amely az ellenség nyersanyagkészletéből képes zsákmányolni. Ezen felül mindegyik fajnak van még olyan fajspecifikus plasmatorlopó hajója is, amivel az ellenség nyersanyagtermelő plasmatorjaiból zsákmányolhat. Figyelem: minden fajnál más a hajó neve, és az osztálya is!

Beindítás

A megtalált, még nem termelő plazmator befogása utáni termelésbe állítása. Meg kell határozni, hogy fémet, kristályt, vagy nariont állítson elő.

Blokkoló hajók

A Khaduuii faj speciális képességű hajói. Leblokkolja az ellenség hajóját a csata adott körében, így az nem képes lőni. Mivel nem támadóhajó, ezért a blokker nem pusztíthatja el az ellenséget. A Khaduuii faj összes hajóosztályában létezik blocker típusú hajó.

Cirkáló

Felsőkategóriás harci egység. Hatalmas méretek, óriási tűzerő, szinte áthatolhatatlan páncélzat. A csaták legtöbb hajója gyorsabb nála, azok manőverezési képessége is jobb, de a fedélzeteket elfoglaló fegyverarzenál, és a precíz fegyverirányítás meghatározza döntő szerepét a csatákban

Alapfegyverzete: nagyteljesítményű teljes arzenál: lézer, fotonágyú, torpedó, ionágyú, plazmaágyú, és antianyag-vető.

Pajzs: csúcskategóriás védelmi rendszer, a lézer, a fotonágyú, a torpedó, és az ionágyú ellen száz százalékos védelmet nyújt, veszélyt csak a plazmaágyú és az antianyag vető jelent neki. Az igazán nagy hajók elől a romboló csak taktikai és manőverezési képességei révén menekülhet.

Üzemanyag felhasználását, fegyverszámot és találati pontosságot tekintve felső-középkategóriás, gyors hadihajó típus. Előállítása elég nyersanyagigényes. Minden faj flottájában megtalálható.

Csapódni

Megérkezni a célhoz. Támadásnál és Védelemnél egyaránt előfordulhat. Pontos jelentése: a flotta a következő körben eléri meghatározott célját/célpontját.

Csatahajó

A csaták méltóságteljes ura. Viszonylag lassú, manővereket látszólag megfontoltabban hajt végre, de óriási tűzerejének előnyei megkérdőjelezhetetlenné teszi szerepét a csatatéren.

Alapfegyverzete: extranagy-teljesítményű teljes arzenál: lézer, fotonágyú, torpedó, ionágyú, plazmaágyú, és antianyag-vető.

Pajzs: extra teljesítménynövelőkkel ellátott csúcskategóriás védelmi rendszer, a lézer, a fotonágyú, a torpedó, az ionágyú, és a plazmaágyú ellen száz százalékos védelmet nyújt, veszélyt rá nézve csak az antianyag vető jelent.

Üzemanyag felhasználását, fegyverszámot és találati pontosságot tekintve felsőkategóriás, gyors hadihajó típus. Hadihajó, mely mind nagysága, mind tüzérségi fegyverzete és páncélzata révén elsősorban az ellenséges flottával való harcra hivatott. Előállítása kifejezetten nyersanyagigényes. Minden faj flottájában megtalálható.

Egyensúly védelme

Az Asconok törvényei szerint biztosított univerzális törvény. Az Univerzum létezésének alapvető érdeke az egyensúly fenntartása. Ennek védelmében az Univerzum nem enged meg egyetlen olyan cselekményt sem, amely a mérleget felborítaná. Ezért korlátozza a nagyobbakat, védelmezi a kisebbeket. Ennek folyománya az igazságos küzdelem joga. Az Univerzum II. törvénye.

Elhárító műhold

Planétavédelmi műhold, amelynek feladata a felderítő szondák elpusztítása. Kulcsfontosságú eszköz a szondákkal való kémkedés akadályozására. „Öngyilkos-műhold”, vagyis önmaga elpusztításával semmisíti meg a szondát.

Eredet Kutatási Project

Az Univerzális Kutatási Egyezmény legfontosabb projektje, amelynek feladat az Univerzum és a hat faj történelmének vizsgálata, valamint az Ascon civilizáció múltjának feltárása.

Fajspecifikus hajófejlesztések

Az Univerzumban mindenkinek rendelkezésére állnak az UFF által biztosított hajók, illetve minden faj számára elérhető a hat standard űrhajótípus fejlesztésének és megépítésének lehetősége.

Azonban minden faj ezeket az alaptípusokat a saját életkörülményei, technológiája, taktikája, egyedi fejlesztései szerint átalakítja. Ezek a fajspecifikus fejlesztések. Ilyen fejlesztés például az, hogy minden humán hajón vannak szórakoztató egységek. A Zyk a vadászokat teljesen átalakítja. Egy speciális rovar hátára rögzítő elemeket ragasztottak, amelyhez egy űrkonzolt lehet csatlakoztatni. Erre a konzolra került a fegyverzet, a hajtóművek és az életben tartó rendszerek. Minden, ami a vadásztechnológiából lényeges.

A fajspecifikus fejlesztésekről rendkívül keveset lehet tudni, minden faj ezeket a legnagyobb titokként kezeli. Arról sincsenek még közelítőleges információk sem, hogy nagyságrendileg hány ilyen fejlesztés lehet. De az bizonyos, hogy számuk jelentős lehet, erre bizonyíték, hogy a csatákban azonosnak látszó hajók mennyire másként viselkedhetnek.

Fajspecifikus fejlesztések közé tartoznak az extra fegyverek, amely az ellenséges hajót elpusztítani ugyan nem tudják, de sérüléseket, vagy működésében komoly zavarokat tudnak okozni. Szintén ilyen fejlesztések közé sorolhatóak az ellenség megtévesztésére vagy megfélemlítésére szolgáló technológiák, speciális védelmi rendszerek.

A legtöbb különleges rendszerrel a Shin és a Khaduuii faj bír. A Shinek a láthatatlanság titkát nem akarják megosztani senkivel, míg a Khaduiik az EMI–technológiájukat, és a menthalmage rendszereik titkát őrzik. A Shin láthatatlan technológiáról csak annyit tudni, hogy nanorobotok fogadják és vetítik ki a képet. Azonban működő példányt még senki sem látott, mert saját önmegsemmisítővel rendelkezik mindegyik. Ha a hajó elpusztul, vagy elszakadnak tőle, abban az esetben végeznek magukkal.

Hasonlóan félti titkait a Khaduuii faj. Annyit biztosan tudni, hogy a menthalmagek nem a szokásos módon élnek a fedélzeten, hanem speciális kapszulákban töltik el az időt. Ezek a kapszulák nem csak a létfenntartásukat biztosítják, hanem kapcsolatukat az űrhajó rendszereivel, valamint egyúttal mentőkapszulaként is funkcionálnak. Ha az űrhajó végzetes sérüléseket szenved, a kapszulákat mentőkabinként funkcionálnak, védve a Khaduuiik legnagyobb értékét. A kapszulák a hajóból kiszabadulva azonnal a hipertérbe menekülnek, és ott várják be a mentőcsapatok érkezését.

A titkok megőrzésének legfontosabb módja, hogy minden egyedi fejlesztés egy önálló konténer, amely tartalmaz egy önmegsemmisítőt is. Ha a hajó elpusztul, vagy a konténer leszakad róla, abban az esetben az önmegsemmisítő azonnal működésbe lép.

Állítólag egyszer egy csatában egy human flottának sikerült elfognia egy menthalmage kapszulát. A flotta azonban zsákmányával sohasem ért haza. Az univerzum összes Khaduuii hajója ez ellen a flotta ellen fordult, és addig nem ért véget a csata, addig folyt az üldözés, amíg a flotta teljesen meg nem semmisült.

Feltörni

Az Elhárító Szondák elpusztítása esetén találkozhatunk használatával. Jelentése: valamely Planéta elhárító műholdjait semlegesíteni. A „Feltörés” akkor sikeres, ha a célplanéta elhárító műholdjai elfogytak. Feltörés esetén információk gyűjthetők be a választott Planétáról.

Fórumadminisztrátor

Az Alapító Szövetségi Parancsnok nevezi ki. Feladata, hogy a szövetségi fórumok menedzselése és moderálása.

Fregatt

Alsó-középkategóriás harci egység, a csaták középsúlyú bajnoka. Nagy teljesítményű hajtóműve révén méretei a csatákat elsősorban rá építik. Fegyvereinek ereje jelentős, pajzsa nagyságrendekkel hatékonyabb, mint a kisebb gépeké. A jobb adottságokért a sebességével fizet, de a nagyobb hajók tüze elől még játszva kitér.

Alapfegyverzete: közepes-teljesítményű teljes arzenál: lézer, fotonágyú, torpedó, ionágyú, plazmaágyú, és antianyag-vető.

Pajzs: középkategóriás védelmi rendszer, a lézer és a fotonágyú ellen teljes védelmet nyújt, de a nagyobb hajók elől a fregatt csak manőverezési képességei révén menekülhet.

A rombolónál kisebb kísérőhajó osztályú hadihajó típus. Fegyverzetük elsősorban Fregatt vagy Vadász elleni hadviselésre szolgál, de vannak általános feladatúak is. Üzemanyag felhasználását, fegyverszámot és találati pontosságot tekintve alsó-középkategóriás, gyors hajó. Előállítása kevésbé nyersanyagigényes. Minden faj flottájában megtalálható. Mivel méretei korlátozottak, a többféle feladathoz sokféle fegyverrendszer szükséges, ezért adott célra kialakított változatok jelentek meg, többek között védelmi és flottakísérő fregatt.

Galaxis

A planéták által alkotott legkisebb szervezeti egységek. Egy galaxisban legfeljebb 10 planéta található.

Galaxis békéjének joga

Az Asconok törvényei szerint biztosított univerzális jog. Az Univerzum egyensúlya és a kisebbség védelme érdekében egy galaxison belül létező lakott planéták nem támadhatják meg egymást, még abban az esetben sem, ha külön szövetségbe tartoznak. Az Univerzum VI. törvénye.

Galaxis parancsnok

A Galaxis hadügyi miniszterét ő nevezi ki. Feladata a Galaxis tagjainak összefogása. Miniszteri jutalék jár neki minden körben.

Hadügyi miniszter

A Hadügyi minisztert a Galaxis Parancsnok nevezi ki. Feladata alapvetően a csaták szervezése, de védelmet is kérhet és adhat. Miniszteri jutalék jár neki minden körben.

Hagyományos hajók

Csak célpontjaira lő, más egyedi képességekkel nem rendelkezik.

Hajószonda

A támadás előtti felderítés másik legfontosabb eszköze a Hajószonda, a célplanéta hajóit kutatja fel, és szállít azonnali információkat. Felderítést végez típus, hajóosztály, és darabszám szerint. A szonda az információk elküldése után hordozójával együtt megsemmisíti önmagát.

Egyszerre tetszőleges mennyiség küldhető.

A szonda indításához két darab hordozórakétára van szükség.

Hordozórakéta

A hordozórakéta nélkülözhetetlen a szondák kilövéséhez. A plasmatorszonda kilövéséhez egy, a többihez pedig két hordozórakéta szükséges.

Igazságos küzdelem és túlélés joga

Az Asconok törvényei szerint biztosított univerzális jog. Az Univerzum egyensúlya és a kisebbség védelme érdekében csak akkor támadható meg a kiszemelt ellenfél, ha a támadók egyenként maximum kétszeres fölényben vannak. Ennek megfelelően a támadók összlétszámára ez a szabály nem vonatkozik. A támadás során zsákmányként a Plasmatorok legfeljebb 25 százaléka szerezhető meg, megóvva ezzel a megtámadottat a teljes pusztulástól. Az Univerzum III. törvénye.

Információs szonda

Rendkívül intelligens, kifinomult szonda, mely információt szolgáltat a célplanéta aktuális eseményeiről a planéta kommunikációs rendszerének feltörése révén. Háború esetén létfontosságú adatokat szerez arról, ki az, és az mivel érkezik a planéta védelmére. Értékes adatok szerezhetőek korábbi ütközetekről. Keresi a legapróbb nyomát is annak, hogy folyik-e kémkedés ellenünk. Erre ez az egyetlen alkalmas módszer. Egy speciális hacker program segítségével azokat a híreket is továbbítja, melyet a célplanéta eseményei közül már töröltek.

Egyszerre tetszőleges mennyiség küldhető.

Kilövéséhez két hordozórakéta szükséges.

Ismeretlen eredetű műszaki hibák

Lásd Asconok Univerzális Törvényei.

Isteni beavatkozások

Lásd Asconok Univerzális Törvényei.

Katonai szonda

A Hajószonda egy speciális változata, amely kifejezetten a flottafelderítésre optimalizáltak. A célplanéta haderejéről, flottáinak összetételéről, és mozgásáról továbbít információt. Megtudható, hogy az adott planéta flottái rendelkezésre állnak-e, védekeznek, vagy támadnak éppen. A szonda az információk elküldése után hordozójával együtt megsemmisíti önmagát.

Egyszerre tetszőleges mennyiség küldhető.

A szonda indításához két darab hordozórakétára van szükség.

Kitüntetések

Univerzumot Felügyelő Fajok Imperátusi Hivatala megalakulása után határozatot hozott, hogy bizonyos meghatározott területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak kitüntetéseket adományoz. A kitüntetéseket két szinten planéta és szövetségi szinten lehet elnyerni.

A kitüntetés minden faj számára egyformán adományozandó. Odaítéléséről az Univerzumot Felügyelő Fajok Imperátusi Hivatala dönt saját hatáskörén belül. Odaítélésnek rendje bizalmas.

Megmagyarázhatatlan események

Lásd Asconok Univerzális Törvényei.

Naszád

A vadásznál nagyobb méretű, könnyű harci egység. Erősebb hajtóműve révén nagyobb, fegyverzete erősebb, pajzsa ellenállóbb. Ennek következményeként azonban lassabb, mint a vadász. Védelmének alapja kisebb társához hasonlóan gyorsasága, így ki tud térni az erősebb fegyverek tüze elől.

Alapfegyverzete: megemelt kis teljesítményű teljes arzenál: lézer, fotonágyú, torpedó, ionágyú, plazmaágyú, és antianyag-vető.

Pajzs: megerősített alappajzs, a lézer ellen teljes védelmet nyújt, de a nagyobb fegyverektől csak gyorsasága révén menekülhet.

A naszád igen népes és sokféle hajókategória. Méretéhez képest jelentős tűzerővel rendelkezik. A modern fegyverzet igen kiszélesíti a naszádok lehetőségeit. A nyílt harcokban is jelen van és gyorsaságával, és könnyű tüzérségével segíti a nagyobb hajókat és bosszantja az ellenséget. Előnye az olcsó előállíthatóság.

Nyersanyagok

A Plasmatorok felfedezése óta az univerzumban mindössze három nyersanyagot használnak: a fémet, a kristályt és a nariont. Ezeknek a nyersanyagoknak a kombinációjából az automata gyárak tetszőleges mennyiségű elemet elő tudnak állítani, ezáltal az összes szükséges anyag a rendelkezésre áll. Emellett a narion szolgál az univerzum hajóinak hajtóanyagaként is.

Nyersanyag transzporter

A Plasmatorokról ezek segítségével kerülnek a nyersanyagok a megfelelő raktárakba. Szerves anyagok (pl. élőlények) és gépek továbbítására alkalmatlan, ezért utazásra nem vehető igénybe.

Otthon joga

Az Asconok törvényei szerint biztosított univerzális jog. Az Univerzum minden lakójának elidegeníthetetlen joga van az otthonát jelentő planétához. Ezért az Univerzumban senki sem veheti el tőle, nem űzheti el onnan, nem pusztíthatja azt el. Ez a törvény az univerzális egyensúlyt szolgálja. Az Univerzum I. törvénye.

Összlövő

Az összlövő hajók minden osztályra veszélyesek. Célpontjaikat tekintve Vadász – Naszád – Fregatt – Romboló – Cirkáló – Csatahajó sorrendben támadják az ellenfelet. Először a Vadász osztályú hajókat lövik, ha elfogyott a Vadász, vagy nem is volt az ellenfélnél, akkor a Naszádokat veszik célba, és így tovább.

Parancsnok

Kétféle Parancsnok létezik. A Szövetség Parancsnok (SZPK) és a Galaxis Parancsnok (GPK). A nagyobb hatalom egyértelműen az SZPK kezében van. Az SZPK irányíthatja a GPK-t. Politizálnak, hadászati minisztereket választhatnak. Dönthetnek a tagok „sorsáról”.

Planéta

Olyan jelentősebb tömegű égitest, amely egy csillag körül kering, nincs saját fénye és elegendően nagy tömegű ahhoz, hogy kialakuljon a hidrosztatikai egyensúlyt tükröző, közel gömb alak. A kiválasztott faj populációjának élőhelye. Ilyen planétát irányíthatunk.

Planétaszonda

A felderítés egyik legfontosabb eszköze a planétaszonda. Egyszerre tetszőleges mennyiség indítható.

A szonda az indítás után automatikusan eljut a planéta felderítés által megadott koordinátákra. Feltérképezi a célplanéta pontjainak számát, nyersanyagkészletét és termelőképességét, a planétán végbement fejlesztések és építések számát. Információkat szállít a haderőről: a flottákról és a planétavédelmi rendszer méretéről. A szonda ezután hordozójával együtt megsemmisíti önmagát.

Egyszerre tetszőleges mennyiség küldhető.

A szonda indításához két darab hordozórakétára van szükség.

Planétavédelmi szonda

A támadás előtti felderítés legfontosabb eszköze a PVR-szonda, a célplanéta Planétavédelmi rendszerét szondázza. A PVR-ről szállít azonnali információkat, amely nagyon kellemetlen meglepetéseket okozhat egy támadás során, ezért – különösen, ha a planétaszonda információja szerint a célpont rendelkezik planétavédelmi rendszerrel – támadás előtt érdemes a szonda által továbbított adatokra alapozni. A szonda az információk elküldése után hordozójával együtt megsemmisíti önmagát.

Egyszerre tetszőleges mennyiség küldhető.

A szonda indításához két darab hordozórakétára van szükség.

Plasmatorok

A plasmatorok az űrben keringő önműködő gyárak, amelyek felhalmozott készleteikből három nyersanyagot képesek előállítani: fémet, kristályt, nariont. A nem termelő, plasmatorokat tudod a termelésbe állítani („beindítani”). Azt is eldöntheted, hogy a plasmatorokon milyen nyersanyagot szeretnél termelni. Ez a döntésed végleges, nem megváltoztatható! Egy plasmator, beindítása után csak egyféle nyersanyagot tud termelni.

Plasmatorszonda

Minden planéta gazdaságának legfontosabb eszköze a Plasmatorszonda. Egyszerre tetszőleges mennyiség indítható, és az Univerzumba kirajzva eddig még fel nem fedezett, kitermelhető plasmatorok után kutat.

A műhold az indítás után automatikusan eljut a planéta felderítés által megadott koordinátákra. Felkutatja a teret, és amennyiben ismeretlen plasmatorokat talál, jelentést tesz róla. A felkutatott plasmator fedélzetére egy robotot juttat, amely a hadúr utasítása alapján végrehajtja a behúzást: beállítja a plasmator-transzporteren a planéta koordinátáit, a nyersanyag transzporter számára a raktárak koordinátáit, valamint beindítja a megfelelő nyersanyag termelését. A szonda ezután hordozójával együtt megsemmisíti önmagát.

Indításához egy darab hordozórakétára van szükség.

PVR

A Planétavédelmi Rendszer (PVR) planétád megvédésére szolgál az ellenséges fajok elől. Mikor PVR egységeid elkészülnek, azok automatikusan megvédik planétádat a támadásoktól.

Rejtőzködő hajók

A Shin faj speciális hajói. Ezek a hajók láthatatlanok, így a szondák csak pontatlan információkat szolgáltatnak a Shin flotta összetételéről, nagyságáról. A Shin faj összes hajóosztályában létezik ilyen shadow típusú hajó.

Romboló

Felső-középkategóriás harci egység, a fregatt nagy testvére. Mindenből egy jó adag plusz: nagyobb hajtómű, erősebb páncélzat, fajsúlyosabb fegyverek. Gyorsasága a fregattéhoz hasonló, a nagyobb hajók elleni védelme a manőverezési képességekben rejlik.

Alapfegyverzete: a megemelt közepes-teljesítményű teljes arzenál: lézer, fotonágyú, torpedó, ionágyú, plazmaágyú, és antianyag-vető.

Pajzs: megerősített középkategóriás védelmi rendszer, a lézer, a fotonágyú, és a torpedó ellen teljes védelmet nyújt, de az igazán nagy hajók elől a romboló csak taktikai és manőverezési képességei révén menekülhet.

Szabad fejlődés joga

Az Asconok törvényei szerint biztosított univerzális jog. Minden fajnak, szövetségnek és egyednek joga van a szabad fejlődéshez. Szövetségeket köthet és bonthat fel, terjeszkedhet, hódíthat, zsákmányolhat, de nem sértheti ezzel az Univerzális törvényeket. Az Univerzum IV. törvénye.

Szondák

Az Univerzum hadászatának egyik legfontosabb pillére a hírszerzés. Rendkívül fontos, hogy a planéta megvédésének, és a sikeres támadások lebonyolítása érdekében minél pontosabb információk álljanak rendelkezésre. Az idők során mind a hírszerzés, mind az ellene való védelem teljesen automatikussá vált. A hírszerzésről speciális, egy adott információcsomag megszerzésére szakosodott szondák gondoskodnak, míg a szondák elpusztításáról egy műhold gondoskodik. Ezekből tetszőleges számú vethető be.

Szövetség

A szövetség olyan szervezeti egység, amely előnyt jelenthet a tagjainak. A szövetség tagjai között az utazás időtartama lecsökken 1 körrel, mind galaxis, mind rendszer, mind Univerzum szinten. A szövetség tagjai különböző szövetségi rangokkal bírhatnak, lehetnek tagok, fórum adminisztrátorok, hadászati miniszterek, parancsnokok. A jogokat a szövetség parancsnokai adományozhatják, vagy vehetik vissza. A rangok különböző jogkörökkel járnak. Egy szövetségnek maximum 100 tagja lehet. Irányítója az SZPK. Szövetséget bárki létrehozhat, aki így automatikusan a szövetség irányítója is lesz.

Szövetségek védelmezésének joga

Az Asconok törvényei szerint biztosított univerzális jog. Mindenkinek joga van szövetségekhez csatlakoznia, és azokból kilépnie. A szövetség tagjai együttműködnek, segítik és védelmezik egymást, de védelmet élveznek egymással szemben is. A szövetség tagjai bár támadhatják egymást egyénileg és csoportosan is, de egy galaxison belül még így sem lesz engedélyezett a támadás. Az Univerzum V. törvénye.

Szövetségi Koordináta Indikátor

A szövetségen belüli utazást megkönnyítő szerkezet. Ez a jeladó kiküszöböli az ugrás során fellépő tértorzulásokat, a szövetségen belüli utazási idő lerövidül.

Szövetségi Parancsnok

Az egyik legfőbb hatalom. Magát beleértve akár 100 ember irányítója is lehet. Az ASZPK (Alapító Szövetségi Parancsnok) nevezi őt ki. „SZHM”-eket nevezhet ki, emellett a diplomáciában a legfőbb szerepe neki van. A szövetségi fórumban témát hozhat létre, fórumot moderálhat. Támadásokat szervezhet, védelmet kérhet és adhat. Szövetségi tagot vehet fel, vagy rúghat ki. Rangot adományozhat, vagy vehet vissza.

Tapasztalati Pont

Tapasztalati pontokat a csatákban és a galaktikus idő előrehaladtával szerezhetünk. Minél több csatát vívunk vagy nyerünk meg, annál több TP-t szerezhetünk, így új fejlesztések és rangok állnak majd rendelkezésünkre. Tapasztalati pontokat a katonai előmenetelhez hasonlóan a galaktikus idő múlásával, valamint csatákban és háborúkban egyaránt szerezhetünk. Minél több csatát vívunk meg, minél több győzelmet aratunk, annál több TP-t szerezhetünk. A pontok gyűjtésével új fejlesztésekhez juthatunk, valamint a TP határozza meg karrierünket is.

Térhajlítás

Az utazás módja az Univerzumban. Az űrhajó nem utazik a két pont között, hanem a teret „összehajtva” a kiindulási pontot és a célpontot teszi egymás mellé. Így egyik pontból a másikba átlépve az utazás azonnal végrehajtódik. Az utazás teljes időtartama a hipertérben történik, ezért a valós tér számára elérhetetlen. Ebből következik, hogy az utazás során a hajó nem hajthat végre támadást, de nem is támadhatják meg.

Tolvaj hajók

A Piraati faj speciális hajója. Képes lopni az ellenség flottájából csata közben. A Piraati faj minden harcoló hajója (Tolvaj, Rabló, Zsivány, Haramia, Bandita, Hóhér, Gyilkos) ilyen képességgel bír.

Transzporter

Lásd Nyersanyag transzporter.

Univerzális idő (GXT)

Az UFFIH által standardizált időmérési rendszer. Alapja az Ascon irányító rendszer, ideje három egységből áll, amelynek standardizált elnevezése az egység/kör/fordulat.

Univerzális irányítórendszer

A hat faj hajóinak navigálására használható eszköz. Segítségével bejárható az Asconok által engedélyezett univerzum.

Univerzális Kutatási Egyezmény

Az Univerzumot Felügyelő Fajok Imperátusi Hivatala által létrehozott szervezet, amelynek feladata a tudás gyűjtése, kutatás, expedíciók indítása, az Univerzumban tapasztalható rejtélyek megfejtése. Legfontosabb feladatuk az Asconok kutatása, technikájuk feltérképezése és megfejtése.

Univerzum

Az Ascon irányítórendszerek által bejárható űr, jól elkülönítve a világegyetem számukra elérhetetlen többi részétől.

Univerzum Hat Törvénye

Lásd Asconok Univerzális Törvényei.

Univerzumot Felügyelő Fajok Imperátusi Hivatala

Az Univerzumot birtokló hat faj a fejlődés céljából, valamint a fajok közötti vitás kérdések megoldásának érdekében megalkotta a hivatalt, amelynek feladata az Univerzum felügyelete, szabályok és törvények megalkotása, működésének biztosítása, a rend fenntartása. Működésében a hat faj egyformán képviselteti magát. Az UFFIH által hozott határozatok, döntések, és törvények minden faj minden egyedére egyaránt megkérdőjelezhetetlenül érvényesek és kötelezően betartandók.

Vadász

Az űrhajók legkisebb típusa. Kicsi, könnyű, és gyors. Ebből következik, hogy teherbírása kisebb, ezért páncélzata és fegyverei gyengék. Védelmének alapja gyorsasága, hogy ki tud térni az erősebb fegyverek tüze elől.

Alapfegyverzete: kis teljesítményű teljes arzenál: lézer, fotonágyú, torpedó, ionágyú, plazmaágyú, és antianyag-vető.

Pajzs: alappajzs. Védelmi képessége gyenge, inkább gyorsasága védi meg őket a nagyobb kaliberű fegyverektől.

Üzemanyag–felhasználását, fegyverzetet, és találati pontosságot tekintve a leggyengébb kategória. Előnye a gyors gyártási idő, és a költséghatékonyság, ezért minden faj flottájában megtalálható. Gyengeségüket mennyiséggel lehet ellensúlyozni, így jelentős hadászati erőt képviselhetnek.

Enciklopédia kereső